V dnešní době se zapomíná na správné chování. Co to vlastně je? Začínáme zdravením, podáváním rukou, otevíráním dveří, vstáváním od stolu apod. My si shrneme nejdůležitějších 5 bodů správného a řádného chování, které každý gentleman zná. Postupně budeme přidávat další doporučení – pravidla, která si rychle osvojíte.

„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“

Tomáš Baťa – podnikatel | továrník

Pravidlo 1 – Zdravíme

Kamkoliv přijdu, tak srozumitelně a nahlas pozdravím: „Dobrý den | Krásný den | Ahoj! “ – Když mi nikdo neodpoví, tak je to neomalenost tě druhých. Platí to při vstupu do restaurace, výtahu, kanceláře, domova. Vždy s úsměvem, pozitivní energií a energicky. Dívejte se do očí. Dáváme tím najevo sebevědomí, ovládnutí prostoru a pozitivnost.

Pravidlo 2 – Když nestíhám, tak se omluvím

Každý máme v kapse telefon, každý jsme mnohokrát přišli na schůzku pozdě. Jeli jsme vozem šíleně, dobíhali, byli spocení, zarudlí a celkově jsme se cítili provinile. Všechno špatně. Dojem, který jsme zanechali na protistraně: „Je to amatér, nemá k nám respekt, toho nechceme…“

Pošleme včas SMS zprávu – minimálně 15 minut před schůzkou, protože už dávno víme, že to nestihneme. Je to tak jednoduché: „Dobrý den, velice se omlouvám, přijedu o 20 minut později.“ Pokud jsou si obě strany rovnocenné, tak se nemusíte hned obhajovat.

Pokud si jdete pro práci = peníze = zakázku, tak by se vám toto nemělo stávat. Pokud jste vy, ten kdo dává „peníze“, tak byste neměl tímto gestem protistranu „zahánět do kouta“ a ukazovat tak svou moc. Obecně je to nouzová situace, která by se neměla zneužívat, protože dochvilností ukazujeme protistraně svůj respekt. Platí to v podnikání, na pracovišti i v partnerském vztahu. Ženy jsou obzvlášť vysazené na mužskou nedochvilnost!

ČAS JE TO NEDRAHOCENĚJŠÍ, CO V ŽIVOTĚ MÁME!

RESPUKTUJME ČAS OSTATNÍCH A CHTĚJME, ABY ONI RESPEKTOVALI NÁŠ ČAS!

Lubor Kos – podnikatel | vizionář

Pravidlo 3 – Vypnu a uklidím telefon při schůzce

Nikdy, opravdu nikdy nezapomeňte na vypnutí – ztišení (ideálně letecký režim) při obchodních schůzkách. Při přátelských schůzkách by telefon měl také zůstat v kapce v režimu „TICHO“. Proč? Protože Vy se věnujete protistraně! Nic jiného vás nesmí rozptýlit. Je to vrchol arogance, nerespektu a pohrdání, když druhé straně řeknete: „Pardon, to musím vzít…“ Nic nemá přednost, jedině, když by vám pětkrát za sebou volala žena, že vám unesli dítě. Ale stejně s tím nic nezmůžete a proto byste měli dokončit jednání nebo schůzku. Takže telefon vypnout a nechat ho v tašce.

Když vám to udělá protistrana, tak zpozorněte. Vnímejte a sledujte, jak se k vám bude protistrana chovat. Buď vás mají na klobáse nebo jsou to hloupí, nevychovaní lidé nebo dávají naopak najevo, že mají převahu a vy jim nesaháte po kotníky. Každopádně vy si uděláte úsudek a dále dle toho můžete vést jednání.

Pravidlo 4 – Gentleman nespěchá!

Základní pravidlo, které si zapamatujte je: Čím větší průser, tím větší klid! Platí to pro jakékoliv krizové situace – v podnikání, při nehodě, úrazu, ale i partnerských nedorozuměních. Nikdy nespěchejte, vždy se stane více negací než když danou věc budete řešit – dělat pomalu a s rozmyslem.

V automobile jezděte s rozvahou. Neříkám „jezděte pomalu“, ale jezděte s klidem a přehledem. Předvídejte. Bohatý člověk nespěchá. Má vyděláno! Takže už se nemusí někam hnát.

Podávání ruky má svá pravidla.

Pravidlo 5 – Podávání ruky

Podávání ruky má svá pravidla. Když vám někdo ruku nepodá, vůbec to nemusí znamenat něco negativního.

Podání ruky je gesto, které je součástí běžného života zejména v situacích přivítání, loučení, jednání, gratulace a mnoho dalších. Ačkoliv se jedná o nejrozšířenější formu pozdravu na celém světě, lidé často chybují v její technice.

Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm). Ruka musí být čistá a nezpocená, pokud je tomu jinak, musíme se omluvit, že bohužel ke stavu své dlaně nemůžeme ruku nabídnout. Ruka se podává chycením celé dlaně, tím že do sebe zaklesnou oba palce. Stisk musí být přiměřený a jistý, ne příliš silný a ne příliš slabý, dotyčný musí vědět, že mu ruku podáváte, ale nesmí to být pro něj bolestivá vzpomínka. Celý stisk trvá 1-2 vteřiny a může být doprovázen mírným potřesením, které bývá při gratulaci intenzivnější a delší.

Ruka se nepodává v sedě (výjimkou jsou dámy a staří lidé), nepodává se přes stůl ani přes nějakého dalšího člověka. Rozhodně nepodáváme ruku někomu, kdo má ruce plné.

Kdo komu podává ruku?

Ruku podává starší osoba osobě mladší. / Ruku podává žena muži.

Když se budete chtít dále vzdělávat v etiketě, zde je několik doporučení:

ahoj gentlemene!